SCP 2018

Zloty i spoty organizowane przez inne ekipy, ogólnopolskie wydarzenia motoryzacyjne etc.
Awatar użytkownika
BIGI
Klubowicz
Posty: 935
Rejestracja: poniedziałek 30 wrz 2013, 22:23
Samochód: Łoopel Kadett
Lokalizacja: Jaworzno

Re: SCP 2018

Post autor: BIGI » poniedziałek 03 wrz 2018, 12:06

i jak z biletami w tym roku ? zbierasz jakąś kase ? bo dni lecą ;)
BIGI Monster Garage - "Zrobimy z Twoim wozem wszystko czego sobie zażyczysz i to czego sobie nie życzysz też zrobimy" :D
---------------------------->"Rzeczy niemożliwe robimy od ręki ,na cuda trzeba poczekać" :D <---------------

Awatar użytkownika
Master1993
Klubowicz
Posty: 743
Rejestracja: piątek 01 maja 2015, 14:22
Samochód: Renault Megane 2
Lokalizacja: Chełmek
Kontakt:

Re: SCP 2018

Post autor: Master1993 » poniedziałek 03 wrz 2018, 17:49

obym do SCP miał sprawną furę :( Bo jak nie to będzie lipa :(

Awatar użytkownika
Kaszubak
Administrator
Posty: 649
Rejestracja: czwartek 31 lip 2014, 22:34
Samochód: Honda Civic VII (EM2)
Lokalizacja: KCH

Re: SCP 2018

Post autor: Kaszubak » poniedziałek 03 wrz 2018, 23:45

BIGI, tak. Zrobimy w niedzielę jakiś spocik. Kto chce to można przelewem. PW na fb albo na forum i będzie nr konta :)

Awatar użytkownika
Kaszubak
Administrator
Posty: 649
Rejestracja: czwartek 31 lip 2014, 22:34
Samochód: Honda Civic VII (EM2)
Lokalizacja: KCH

Re: SCP 2018

Post autor: Kaszubak » niedziela 09 wrz 2018, 21:18

Finalna lista osób na SCP (które potwierdziły obecność wpłatą):
1. Kaszubak - Samochód + pasażer
2. Flq - Samochód
3. Master1993 - Samochód + 4x pasażer
4. Zolvvik- samochód+ pasażer
5.Tomaszo - samochód
6.BIGI - samochód
7. Baster - Samochód + pasażer
8. Kamil Słowiński - Samochód + pasażer
9. Kosowski Jakub - Samochód + pasażer
10. Rudnicki Konrad - Samochód + pasażer
11. Skowronek Mateusz - Samochód + pasażer
12. Mateusz Gucik - Samochód + 2x pasażer
13. Leszek - Samochód +2x pasażer
14. MacioVR - Samochód + pasażer
15. Wojciech Pyzalski - Samochód
16. Amika - Samochód + pasażer
17. Mateusz Jakubiak - Samochód + pasażer

Czyli sektor 17 samochodów i 18 pasażerów :)

Awatar użytkownika
MacioVR
Klubowicz
Posty: 1122
Rejestracja: piątek 04 paź 2013, 15:23
Samochód: VW Golf III VR6
Lokalizacja: Rozkochów
Kontakt:

Re: SCP 2018

Post autor: MacioVR » poniedziałek 10 wrz 2018, 08:30

Zostaje ktoś może na noc?

Awatar użytkownika
Kaszubak
Administrator
Posty: 649
Rejestracja: czwartek 31 lip 2014, 22:34
Samochód: Honda Civic VII (EM2)
Lokalizacja: KCH

Re: SCP 2018

Post autor: Kaszubak » wtorek 11 wrz 2018, 09:10

MacioVR, myślę, że tak.

REGULAMIN SEKTORA KLUBOWEGO
REGULAMIN SEKTORA KLUBOWEGO BITBAY SUMMER CARS PARTY 2018 PROFESSIONAL

15-16 WRZEŚNIA

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa oraz zasady
zachowania się osób biorących udział w imprezie pod nazwą BitBay Summer Cars Party
Professional 2018 (zwanej dalej również Imprezą), odbywającej się na Lotnisku Sportowym
„Muchowiec” w Katowicach, w dniach 15-16 września 2018 roku w sektorze klubowym.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza.
3. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy, będą
przebywały na terenie sektora klubowego. Każda osoba przebywająca na tym terenie w
czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego
Regulaminu.
4. Na terenie Imprezy (w sektorze klubowym) obowiązują przepisy ruchu drogowego
5. Podczas trwania Imprezy BitBay Summer Cars Party 2018 Professional na Lotnisku
Muchowiec w Katowicach obowiązuje ZAKAZ:
− posiadania narkotyków, dopalaczy i innych używek;
− posiadania materiałów pirotechnicznych;
− wprowadzania na teren imprezy zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
− wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
− przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;
− materiałów wybuchowych;
− innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa;
− pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, oraz środków
zadymiających;
− przedmiotów o dużej objętości, jak drabiny, stoły, krzesła, skrzynie, walizki;
− nakryć głowy mogących służyć do zakrywania twarzy celem uniemożliwienia lub
utrudnienia rozpoznania osoby, w tym w szczególności kominiarek (zakaz nie dotyczy
motocyklistów w trakcie jazdy).
6. Podczas Imprezy zakazuje się:
− wchodzenia lub przechodzenia przez ogrodzenie lub inne budowle i urządzenia, np.:
fasady, bramy, urządzenia oświetleniowe, maszty lub inne elementy konstrukcji, itp.,
− poruszanie się po trawnikach nieudostępnionych dla Uczestników Imprezy pod
rygorem ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej za ich zniszczenie lub
uszkodzenie;
− j. wjeżdżania na trawniki (w tym w szczególności na pas startowy Lotniska
Muchowiec) jakimikolwiek pojazdami, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez
Organizatora, pod rygorem ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej za ich
zniszczenie lub uszkodzenie;
− załatwiania potrzeb fizjologicznych poza udostępnionymi toaletami oraz
zanieczyszczania terenu Imprezy w jakikolwiek inny sposób;
− l. używania elementu odzieży lub jakiegokolwiek innego przedmiotu w celu
uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, w szczególności
poprzez zasłanianie twarzy;

− parkowania jakichkolwiek pojazdów poza wyznaczonymi przez Organizatora
specjalnymi strefami parkowania, w szczególności na drogach ewakuacyjnych i
dojazdowych, jak również parkowania jakichkolwiek pojazdów w sposób
uniemożliwiający poruszanie się innych pojazdów lub w sposób zastawiający
wyznaczone przez Organizatora drogi ewakuacyjne lub dojazdowe służb
ratowniczych i Policji:
− podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu podczas Imprezy:
− zachowań wulgarnych, agresywnych, prowokacyjnych, zakłócających przebieg
Imprezy, jak również stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku
publicznego;
− zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Imprezy;
− prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej działalności zarobkowej na terenie Imprezy.

7. Podczas trwania Imprezy BitBay Summer Cars Party 2018 Professional obowiązują KARY za
poszczególne zachowania:
− za „latanie bokiem” po terenie lotniska i poruszanie się samochodem powyżej 20
km/h – osoba zostaje USUNIĘTA z terenu Imprezy bez możliwości ponownego
uczestnictwa;
− za unikanie odpowiedzialności, zrzucenie lub odwrócenie rejestracji samochodu –
osoba zostaje USUNIĘTA z terenu imprezy bez możliwości ponownego uczestnictwa;
− za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu – zostaje wezwana POLICJA;
− za prowokowanie sprzeczek i bójek pomiędzy klubami – teren imprezy OPUSZCZAJĄ
CAŁE GRUPY, bez możliwości powrotu na Imprezę.

8. Za nieprzestrzeganie ustaleń powyższego regulaminu, uczestnicy Imprezy zostaną USUNIĘCI z
terenu przez służby porządkowe oraz Organizatorów.
9. Wjazd do strefy klubowej na Imprezie jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem
sektora klubowego i zobowiązuje do jego przestrzegania.
10. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są do przestrzegania zasad porządkowych na
terenie Lotniska Sportowego Muchowiec, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa. W trakcie trwania Imprezy służby informacyjne informują
o wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze.
11. Przebywać na terenie Imprezy może każda osoba posiadająca wydaną przez Organizatora
opaskę.
12. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany posiadać przy sobie opaskę, którą otrzymuje po
weryfikacji biletu i okazywać ją każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych lub
Organizatora.
13. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom
które nie okazały ważnego biletu/ opaski.
14. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek
osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Uczestnicy Imprezy odpowiadają za szkody wyrządzone z własnej winy jakimkolwiek
podmiotom trzecim, w tym innym uczestnikom, Organizatorowi lub właścicielowi terenu
Imprezy.

16. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://scp.pl/,
a ponadto treść Regulaminu będzie udostępniona w widocznych miejscach na terenie
Imprezy, a także w kasach biletowych.
17. Do chwili rozpoczęcia Imprezy Organizator może z ważnych powodów zmienić treść
niniejszego Regulaminu Imprezy, w szczególności w przypadku gdy będzie to wymagane w
celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy.
18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

Awatar użytkownika
Zolvvik
Administrator
Posty: 713
Rejestracja: czwartek 05 cze 2014, 21:21
Samochód: Daewoo Lanos 1.5 8V
Lokalizacja: Luszowice

Re: SCP 2018

Post autor: Zolvvik » wtorek 11 wrz 2018, 09:28

wspólny wyjazd 9:00 z chrzanowa
Link na FB: https://www.facebook.com/events/3402952 ... _tab=about
Miejsca wystarczy dla wszystkich

Awatar użytkownika
Baster
Sleeper
Posty: 45
Rejestracja: czwartek 17 mar 2016, 15:41
Samochód: Golf V

Re: SCP 2018

Post autor: Baster » wtorek 11 wrz 2018, 10:14

A bilety jak można dostać?

Awatar użytkownika
Kaszubak
Administrator
Posty: 649
Rejestracja: czwartek 31 lip 2014, 22:34
Samochód: Honda Civic VII (EM2)
Lokalizacja: KCH

Re: SCP 2018

Post autor: Kaszubak » wtorek 11 wrz 2018, 10:36

Odrobie się to będę wysyłał

Awatar użytkownika
Kaszubak
Administrator
Posty: 649
Rejestracja: czwartek 31 lip 2014, 22:34
Samochód: Honda Civic VII (EM2)
Lokalizacja: KCH

Re: SCP 2018

Post autor: Kaszubak » poniedziałek 17 wrz 2018, 12:03

Jak ktoś ma fajnie fotki, filmy z SCP (lub sektora :P ) to wrzucać :)

ODPOWIEDZ
ekskluzywne meble

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość